Zorgt antibiotica bij kinderen <2 jaar voor overgewicht op latere kinderleeftijd?

Onderzoeken tonen aan dat antibiotica de darmflora veranderen, waardoor de kans op overgewicht mogelijk groter is.

Mbakwa et al (2016) hebben het effect van antibiotica blootstelling (<2jr) op overgewicht bij kinderen via een cohortonderzoek gedurende 10 jaar onderzocht, waarbij is gekeken naar de frequentie, het type antibiotica en op welk moment in de levensfase het kind hieraan is blootgesteld.

Resultaten toonden bij eenmalige exposure <6 maanden een zeer kleine significante toename in gewicht, echter bij 2 of meer exposures niet. Bij >2 blootstellingen aan antibiotica tussen het eerste en het tweede levensjaar, werd eveneens een kleine significante toename gezien. Ook werd een klein significant verschil gezien bij >2 exposures van macroliden als antibiotica en gewichtstoename. Dit lijkt echter geen klinische relevantie te hebben en op basis van dit onderzoek mag geen conclusie worden getrokken.

Referentie:
Lees hier meer

Door: Karlijn Slits en Karlijn Reijnders