Aios

Los je graag complexe medische vraagstukken op en zoek je dynamiek in je werk? En hou je van het regisseren van multidisciplinaire zorg? Word dan specialist ouderengeneeskunde!

Aios worden

Als specialist ouderengeneeskunde kijk je naar de patiënt in zijn totaliteit. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen met dementie of complexe chronische aandoeningen, maar soms ook jongere patiënten of zelfstandig wonende ouderen. Je voert de regie over multidisciplinaire zorg en werkt samen met (para)medici en andere zorgprofessionals. De vraag naar specialisten ouderengeneeskunde blijft toenemen.

Onbekend maakt ook onbemind. Als je nog weinig van de ouderengeneeskunde hebt gezien: loop mee als student of basisarts met een aios of SO. Als je basisarts bent, kies dan een anios-plek in de ouderenzorg, je bent hard nodig! Liefst als werkervaringsplek mét de intentie om hierin te specialiseren. Vanuit die positie is het ideaal om te solliciteren voor de vervolgopleiding. Daarnaast hebben we ook vrije erkende opleidingsplekken waar nog geen anios of aios is, dus je kan zeker ook als basisarts direct solliciteren. Wij zorgen dan voor een goede opleidingsplek en een enthousiaste opleider!

Opleiding en solliciteren

  • De duur van de opleiding is drie jaar. Deeltijd is ook mogelijk, net als vrijstellingen op basis van werkervaring;
  • De opleiding bestaat uit 4 dagen praktijk en 1 dag cursorisch onderwijs;
  • Praktijkgedeelte op vier plaatsen: verpleeghuis, GGz-instelling, ziekenhuis en stageplaats;
  • Start van de opleiding voor Ouderengeneeskunde Maastricht is in september;
  • Werkgever tijdens de opleiding is de sboh: www.sboh.nl.

Solliciteren is landelijk geregeld via SOON, de Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland. Hier kan je direct solliciteren.

Hartendorf 3.jpg

Hoe ziet het eerste jaar er ongeveer uit?

We volgen het landelijk opleidingsplan van SOON. In het eerste jaar komt een selectie van Kenmerkende Beroeps Situaties (KBS) aan bod met de daarbij behorende Beroepsactiviteiten (BA). Dit overzicht is terug te vinden in dit schema. Het lokale onderwijs stemmen wij goed af op dit landelijke kader.
De aios krijgen een onderwijs-app waarop het rooster is in te zien op elke mobiele device. Vanuit het rooster klikt de aios direct door naar de elektronische leeromgeving Canvas geheten. Vanuit dat platform krijg je ook aankondigingen van docenten.

Visual Curriculum website.png

Kom eens kijken in het verpleeghuis!

Heb je vragen of wil je meer informatie over de opleiding Specialist Ouderengeneeskunde Maastricht?
Stuur dan een mail naar: so@maastrichtuniversity.nl