Stageopleiders

Stageopleiders zijn alle ‘niet-huisartsopleiders’. Het zijn opleiders die aios begeleiden en opleiden in de klinieken, verpleeghuizen en geestelijke gezondheidszorg.

Stageopleiders

Stageopleiders zijn alle ‘niet-huisartsopleiders’. Het zijn opleiders die aios begeleiden en opleiden in de klinieken, verpleeghuizen en geestelijke gezondheidszorg.

In het tweede opleidingsjaar lopen aios minimaal 26 weken stage in de kliniek. Daarnaast krijgen aios een blok van drie maanden ouderenzorg en idem voor psychische zorg.

De stages geven verdieping aan het vanuit huisartsgeneeskundig perspectief verlenen van acute, chronische en psychische zorg in de praktijk.

De huisartsopleiding heeft vanuit onderwijslocatie Maastricht en Eindhoven stageplaatsen in Limburg en grote delen van Zuidoost-Brabant.

Om erkend te worden als stage-opleider:

  • moet de persoon ingeschreven staan in het register conform Art. 3 Wet BIG;
  • minimaal een half jaar werkzaam zijn bij de stage-inrichting;
  • daar per week minimaal 16 uur werkzaam zijn.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over de huisartsopleiding in Maastricht en/of Eindhoven? Stuur dan een mail naar: huisartsopleiding@maastrichtuniversity.nl