Max Rubens

Max Rubens, huisarts in Schijndel, werkzaam in een HOED (Huisartsen Onder Een Dak) met twee praktijken.

Max Rubens, huisarts in Schijndel, werkzaam in een HOED (Huisartsen Onder Een Dak) met twee praktijken. De eigen maatschap bestaat uit 3 huisartsen voor 4600 patiënten, de andere uit 2 huisartsen. Beide praktijken zijn opleidingspraktijken voor Nijmegen.

Waarom ben je kaderhuisarts geworden?
Vanuit de behoefte om na vele jaren huisartsen zijn, weer wat extra’s te leren en mijn kennis te verdiepen. Hart- en vaatziekten komen enorm veel voor in de huisartspraktijk. We zien veel patiënten met een te hoog cholesterol, hoge bloeddruk, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een doorgemaakt probleem.

Wat heeft het gebracht?
Tien jaar geleden werd de eerste ronde van de Kaderopleiding HVZ geïntroduceerd. Het sprak mij meteen aan en het was een verrijking van mijn beroepsleven, het zorgde voor nog meer werkplezier. De contacten die je daardoor krijgt met andere vakcollega’s zijn ook enorm belangrijk.

Wie profiteren van de extra kennis?
Zowel collega’s als patiënten. In de praktijk heeft elke huisarts zo zijn interesses. De ene collega is bijvoorbeeld Kaderhuisarts Urogynaecologie, de ander Kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten. Je verwijst daardoor minder snel naar de tweedelijn want je bevraagt elkaar. We doen ook veel aan preventie.

De eerste lichting Kaderhuisartsen, waartoe ik behoor, was klaar voordat in Nederland de zorggroepen ontstonden. In die tijd moesten er nog CVRM protocollen komen. Zo profiteerde de hele regio. In die tijd was de functie nog wel nieuw voor de tweedelijn; de Kaderhuisartsen moesten zichzelf introduceren. Nu zijn we heel vanzelfsprekende aanspreekpunten in de eerstelijn.

max-klein.jpg

Is de opleiding te combineren met huisarts zijn?
Toen ik begon werkte ik fulltime in de praktijk. Mijn partner, ook huisarts in de praktijk, ging toen net met sabbatical. We hadden destijds een tweejarig kind en daarnaast nog drie andere kinderen, een groot gezin. De opleiding af me zóveel voldoening en plezier dat het voor mij geen enkel probleem was om de opleiding naast de fulltime praktijk te doen, met een groot gezin thuis.

Zijn nieuwe kaderhuisartsen nodig?
We hebben nog steeds kaderhuisartsen HVZ nodig, we hebben er nu zo’n 70 in Nederland en dat is niet dekkend. Onze werkzaamheden nemen toe. Iedere nieuwe collega is zeer welkom!
Het is vreselijk leuk! Je moet wel wat met hart en vaten hebben. De opleiding geeft een enorme verrijking. We zijn generalisten: we weten overal wat van, maar nergens heel veel van. En het is leuk om dan wel een keertje van een bepaald gebied heel veel te weten. Het is leuk voor jezelf, je patiënten en voor je collega’s in de tweedelijn omdat je nu de studies kent waarop de richtlijnen gebaseerd zijn. Dat geeft een goed gevoel.